องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  กิจกรรม โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็...
   

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์กา...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดยนายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดยนายประยูร  ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด...

  กิจกรรม โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีง...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นายสยาม นาไ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562