องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565
   

  โครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริห...

  กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวัฒนธร...
   

ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสยาม นาไพรวัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วย พนักงานส่...

  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...
   

เมื่อวันศุ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562