องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม การออกดูแลและมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของกองทุน LTC อบต.ท่าวัด ร่วมกับ รพ.สต.ท่าวัด


ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด ได้ออกดูแลและมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ของกองทุนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

2022-01-18
2021-12-08
2021-12-07
2021-11-26
2021-11-12
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-13
2021-08-06
2021-07-06