องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานทุกคน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

2021-11-12
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-13
2021-08-06
2021-07-06
2021-05-11
2021-04-21
2020-12-07
2020-12-03