องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหัวล่อน บ้านโคกล่าม หมู่ที่1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

2021-11-12
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-13
2021-08-06
2021-07-06
2021-05-11
2021-04-21
2020-12-07
2020-12-03