องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]206
142 ประกาศถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ,แจ้งประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2564,ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ย. 2562 ]247
143 บันทึกรายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 ต.ค. 2562 ]174
144 ประกาศการรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]234
145 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 19 ก.ย. 2562 ]199
146 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]206
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]230
148 ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]234
149 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร [ 4 ก.ค. 2562 ]223
150 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]226
151 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2562 ]231
152 ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ท่าวัด [ 25 มิ.ย. 2562 ]259
153 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]237
154 ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 ]254
155 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริต ปี 2561 -2564 [ 14 มิ.ย. 2562 ]236
156 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]214
157 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2562 ]243
158 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 1 มี.ค. 2562 ]178
159 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.พ. 2562 ]179
160 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.พ. 2562 ]184
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9