องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ


แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Guidelines for OIT)

    รายละเอียดข่าว

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Guidelines for OIT)    เอกสารประกอบ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Guidelines for OIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ