องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จัง...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 59]
 
  ภาพกิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 93]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...[วันที่ 2020-01-17][ผู้อ่าน 138]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562[วันที่ 2019-12-04][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 186]
 
  โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลท่าวัด ประจำปี...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปี 2562[วันที่ 2019-03-12][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 131]
 
  กิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขัวญข้าวอำเภอแวงน้อย ประ...[วันที่ 2019-02-12][ผู้อ่าน 119]
 
  โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบบ 84 พร...[วันที่ 2018-08-12][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการจังหวัดสะอาด กิจกรรม รณรงค์ และส่งเสริมการล...[วันที่ 2017-08-25][ผู้อ่าน 89]
 

หน้า 1|2