องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  กิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็...[วันที่ 2020-12-07][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือ...[วันที่ 2020-12-03][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ [วันที่ 2020-11-05][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-04][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2020-09-03][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จัง...[วันที่ 2020-04-16][ผู้อ่าน 106]
 
  กิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 7]
 
  ภาพกิจกรรมประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2020-03-02][ผู้อ่าน 6]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256...[วันที่ 2020-01-17][ผู้อ่าน 25]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง ปี 2562[วันที่ 2019-12-04][ผู้อ่าน 165]
 
  โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี แล...[วันที่ 2019-10-09][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ...[วันที่ 2019-05-15][ผู้อ่าน 246]
 

หน้า 1|2