องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรม โครงการ ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำป...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลท่าวัด ประจำปี 2566...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการฝึกอบรมกฏหมายควรรู้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 64]
 
  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...[วันที่ 2023-06-07][ผู้อ่าน 41]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ....[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมงานรัฐพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน"วันที่ระลึกพระบา...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ วันท้องถิ่นไทย 2566[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 84]
 
  โครงการวันอปพร. ประจำปี พ.ศ. 2566 [วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 49]
 
  ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่...[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรี...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 85]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7