องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
  กิจกรรม โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็...[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรม โครงการปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ประจำปีง...[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 42]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพขยับกายสบายชีวี ปี 2565[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 138]
 
  โครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 140]
 
  กิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวัฒนธร...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 156]
 
  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 219]
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอน...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรี...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 198]
 
  กิจกรรม "ปรับปรุงศูนย์พักคอย (Community Isolation ...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 213]
 
  กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติ...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 219]
 

หน้า 1|2|3|4