องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ราชการภายในสำนักปลัดอบต.ท่าวัด [ 21 ม.ค. 2564 ]1
2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 15 ม.ค. 2564 ]2
3 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ม.ค. 2564 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( บทความ จำนวน 5 เรื่อง ) [ 11 ม.ค. 2564 ]1
5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( บทความ จำนวน 5 เรื่อง ) [ 22 ธ.ค. 2563 ]6
6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2563 ]7
7 คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 17 ธ.ค. 2563 ]9
8 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]7
9 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2563 ]7
10 แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 9 ธ.ค. 2563 ]8
11 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 30 พ.ย. 2563 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 26 พ.ย. 2563 ]8
13 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 พ.ย. 2563 ]13
14 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]11
15 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]18
16 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]19
17 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]11
18 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]15
19 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2563 ]20
20 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2563 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5