องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ