องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม โครงการ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

2022-01-18
2021-12-08
2021-12-07
2021-11-26
2021-11-12
2021-09-22
2021-09-21
2021-09-13
2021-08-06
2021-07-06