องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
 


กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการคอรัปชั่นโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าวัด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำโดยนายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการคอรัปชั่นโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านรวงโนนโจดโนนไท  

2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-13
2022-08-26
2022-08-15
2022-08-01
2022-07-26
2022-05-05
2022-04-18