องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]11
2 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]10
3 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]11
4  รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]10
5 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]37
6 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]46
7 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]47
8 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]59
9 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]59
10 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]63
11 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]60
12 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]62
13 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]55
14 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]63
15 รายงานการประชุมสภาอบต.ท่าวัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]61