องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]87
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 30 พ.ย. 2564 ]83
3 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]106
4 ปฏิทินเตรียมการดำเนินงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 อบต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น [ 5 ต.ค. 2564 ]113
5 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 28 ก.พ. 2563 ]115
6 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 [ 28 ก.พ. 2563 ]123
7 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557  [ 28 ก.พ. 2563 ]129
8 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2555 [ 28 ก.พ. 2563 ]145
9 ข้อบัญญัติ อบต.ท่าวัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555 [ 28 ก.พ. 2563 ]127
10 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 28 ก.พ. 2563 ]133
11 จดหมายข่าว เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 28 ก.พ. 2563 ]130
12 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 ม.ค. 2563 ]129
13 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]117