องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]55
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]54
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]53
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]55
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]53
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]58
7 สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีแรก) (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) [ 7 พ.ค. 2564 ]122
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]135
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]112
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]108
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]111
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]111
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]108