องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 7 ต.ค. 2564 ]127
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 6 ต.ค. 2564 ]128
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 6 ต.ค. 2564 ]127
4  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 6 ต.ค. 2564 ]123
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด [ 6 ต.ค. 2564 ]134
6  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น [ 6 ต.ค. 2564 ]126