องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561–2565) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561–2565) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ. 2561–2565) ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ