องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
 


กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการคอรัปชั่นโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าวัด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำโดยนายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการคอรัปชั่นโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านรวงโนนโจดโนนไท  

2023-10-26
2023-10-17
2023-09-21
2023-09-19
2023-08-17
2023-07-27
2023-07-12
2023-06-21
2023-06-07
2023-06-06