องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
   
 
 

 


  กิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ...
   

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดยนายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหาร...

  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช คล้ายวันส...
   

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดยนายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริหาร...

  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญ...
   

วันที่ 21 กันยายน 2566 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและบูรณาการร่ว...

  โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ...
   

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด นำโดย นายประยูร ขุนสุวรรณ นายกองค์การบริห...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562