องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
   
 
 

 


  โครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรื...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตำบลท่าวัด...

  ออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี...
   

องค์การบริหารส่วนตำท่าวัด ได้ดำเนินการออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 256...

  การลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 4,8
   

วันที่ 30 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเ...

  การลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 2
   

29 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือน หมู่ 2 ...

 
ประมวลภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562