องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]4
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]3
3 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) [ 10 มิ.ย. 2567 ]6
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 10 มิ.ย. 2567 ]8
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566-2570 ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุข อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลลฝอย พ.ศ. 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]7
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุข อบต.ท่าวัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]5
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุข อบต.ท่าวัด เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]5
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุข อบต.ท่าวัด เรื่อง สถานที่ควบคุมที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]5
11 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกการขึนบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]18
12 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลเงินสะสมและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]10
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถาที่สอบ และเกี่ยวกับระเบียบการสอบ [ 22 เม.ย. 2567 ]10
14 นโยบายการควบคุมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ตำบลท่าวัด [ 5 เม.ย. 2567 ]1
15 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]26
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี งบประมาณ 25567-2569 ปรับปรุง1/2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]11
17 การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู อบต.ท่าวัด [ 22 มี.ค. 2567 ]14
18 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]49
19 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพือจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอบต.ท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]49
20 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.ท่าวัด [ 20 พ.ย. 2566 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13