องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thawat.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) [ 29 เม.ย. 2564 ]120
62 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง หยุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีการศึกษา 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]162
63 ประกาศอบต.ท่าวัด เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก เป็นบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]47
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.114-2 โดยวิธี Pavement in place recycling สายบ้านโนนโจด-โนนไท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2564 ]182
65 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.114-2 โดยวิธี Pavement in place recycling สายบ้านโนนโจด-โนนไท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]147
66 เอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.114-2 โดยวิธี Pavement in place recycling สายบ้านโนนโจด-โนนไท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2564 ]141
67 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.114-2 โดยวิธี Pavement in place recycling สายบ้านโนนโจด-โนนไท หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวัด [ 5 มี.ค. 2564 ]184
68 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 4 มี.ค. 2564 ]150
69 ประกาศ สภาอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2564 ]161
70 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]133
71 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ห้วงปี พ.ศ. 2563 [ 1 มี.ค. 2564 ]104
72 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการแยกขยะ [ 23 ก.พ. 2564 ]229
73 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( บทความ จำนวน 5 เรื่อง ) [ 29 ม.ค. 2564 ]148
74 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ราชการภายในสำนักปลัดอบต.ท่าวัด [ 21 ม.ค. 2564 ]154
75 ประกาศ อบต.ท่าวัด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 18 ม.ค. 2564 ]42
76 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 15 ม.ค. 2564 ]159
77 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ม.ค. 2564 ]187
78 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( บทความ จำนวน 5 เรื่อง ) [ 11 ม.ค. 2564 ]151
79 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ( บทความ จำนวน 5 เรื่อง ) [ 22 ธ.ค. 2563 ]159
80 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 ธ.ค. 2563 ]157
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9